Carsten Frank - Literature before 2015


2014:


54d8decf8744f09022015.jpg    Arbejdernes Landsbank. Catalog about the artistic decoration                                                                                       in Headquarters, the Panopticon building, Copenhagen. 8 pages.  

                                                                  Katalog, 8 sider, om udsmykningen i Hovedsædet, København


552d431b7f86814042015.jpg   Danfoss. Catalog about the artistic decoration "October hymn" for Danfoss                                                                 art fund. 8 pages.

                                                               Katalog om udsmykningen "Oktober Hymne" for Danfoss Kunstfond. 8 sider.

                                                      

54d7ba8d56e4408022015.jpg    "Alting skifter farve." ("Everything changes Color") 

                                                                  Exhibition catalog, Galleri NB, Viborg. 36 pages.

                                                           2012:

51277d71a04c822022013.jpg

 

 

 

 

"Det nødvendige landskab." ("The required landscape") Exhibition catalog, Belle Art Gallery, Stouby v/ Vejle. Text (Essay): Carsten Frank. 28 page

 

51278330316c822022013.jpg

 

 

 

 

  ”Tæt på døden – Tæt på livet" ("Close to death - Close to life") 225 pages.

A beautiful anthology written by volunteers in the Danish hospices. Including illustration by Carstens painting:

"Light and towards the light" from 2007.

En smuk antologi skrevet af frivillige på danske hospicer. 225 sider bl.a. illustreret af Carstens maleri: "Lys og mod lyset” fra 2007 

 

51277d31b88b622022013.jpg

 

 

 

 

 

"Land". Exhibition catalog, Galleri NB, Viborg. Text & poems: Carsten Frank. 28 pages

 

 

5138960c03d5407032013.jpg LANDboks. (LANDbox)

The seasons of Denmark. A cross - cultural collaboration consisting of a book with Carstens paintings and poems. An audio CD with songs composed by Kristian Lilholt (on the basis of poems) And a DVD with films of the 8 paintings - poetry & music, as well as a documentary (by Kim Søgaard) 

LANDbox can be purchased at:

               www.landboks.dk

Årstidernes Danmark. Et tværkunstnerisk samarbejde bestående af en bog med Carstens malerier og digte. En musikCD 

                                                                                                                       med sange komponeret af Kristian Lilholt 
                                                                                                                       (over digtene) Og en DVD med film af de
                                                                                                                       8  malerier - digte & musik, samt en doku-
                                                                                                                       mentarfilm (af  Kim Søgaard)                                                                                                                                          LANDboksen kan købes på: www.landboks.dk 

          

2011:

51266e6ca575f21022013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Andre rum" ("Other Spaces") Exhibition catalog, Galleri Margit Dørflinger, Randers. Text: Carsten Frank, Kristian Lilholt, Jens Chr. Abildskov, Søren Braskov, Jørgen Printz Steinicke, Steffen Lange, Finn Storgaard, Anette Kortegaard & Karin Grünberger. 28 pages

 

 

                                                               Løgumkloster Refugium. Jublæumsskrift (anniversary book)

 

2010:

512784d4f2a8922022013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

"Under himlen - over havet" ("The sky above - the sea below") Exhibition catalog, Galleri NB, Viborg. Text: Anne Mette Thomsen. 48 pages

 

512797adad57322022013.jpg

 

 

 

"Relikvie mortum". Exhibition catalog, Galleri NB, Viborg. Text: Anne Mette Thomsen and Thorkild NB Nielsen. 38 pages.

Published for the exhibition where Carsten and 10 other artists focused on end of life and death. They decorated their own coffins.

Udgivet i forbindelse med udstillingen, hvor Carsten og 10 andre kunstnere satte fokus på livets afslutning og døden. De udsmykkede sine egne kister.

 

512781305f0a322022013.jpg

 

 

 

 

 

 

 


"Kunstens kald". ("The vocation of Art") 

Text: Leo Tandrup, Publisher: linje k, 100 pages. 

Illustrated with 47 contemporary artworks which is discussed

Illustreret med moderne 47 kunstværker, som gennemgås

 

2009:

4b7d190a43c4518022010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

"Stille nu..." ("Silent moments") Exhibition catalog, Galleri NB, Viborg. Text: Steffen Lange. 28 pages

 

 

 

4b7550a32b7d012022010.jpg

 


"Mors i billedet - landskab" ("The island Mors in the picture - Landscape"). Book: 144 pages. Editors: Finn Have and Kjeld Vang.

Published in connection to the summer traveling exhibition. Dealing with the exhibiting artists and their connexion to the island. 

Udgivet i forbindelse med sommerens vandreudstilling. Omhandlende de udstillende kunstnere og deres forbindelse til øen.

 

 

 

 

4b7d2945519a218022010.jpg

 

"101 kunstnere" ("101 Artists"). JA Publishers. Editor: Tom Jørgensen.

208 pages.

Selected artists participating in an encyclopedia about the diversity of Danish contemporary art. 

Udvalgte kunstnere i et leksikon om mangfoldigheden i ​​dansk samtidskunst.
                 

 

 

 

2008:

51277dfc740ac22022013.jpg    '


"To mennesker mødes" ("Two people meet"). Book. 72 pages. Text: Historian and art historian Dr. Phil. Leo Tandrup.

Published for the artist group "FuFo" in connection with museum exhibition at the ArtCenter "Silkeborg Bad". 

Udgivet for kunstnergruppen "FuFo" i forbindelse med museumsudstilling på KunstCentret "Silkeborg Bad".

 

 

2007:

4b7c2e7c452f917022010.jpg

 "Møde med landskabet - Besøg hos Carsten Frank" ("Meeting the Landscape - A Visit at Carsten Frank"). Book. 80 pages. Text: Torben Weirup, writer and art critic for the newspaper "Berlingske Tidende". Publisher: Hovedland. Danish & English. 

Showing numerous works of art (Landscapes). Released in connection to the exhibition "Tæt på - og lige her" ("Close to - and right here"), Galleri NB, Viborg. Viser talrige kunstværker (Landskaber). Udgivet i forbindelse med udstillingen  "Tæt på - og lige her", Galleri NB, Viborg.          
4b7c612434c9717022010.jpg

 

 

 

"Sindsbevægelse" ("Emotion"). Exhibition catalog. Text: Leo Tandrup and Martin Munkholm. 28 pages

Published for Carstens solo exhibition and his 15 year anniversary in Horsens Kunstgalleri. 

Udgivet i anledning af Carstens separatudstilling og hans 15 års jubilæum i Horsens Kunstgalleri.

 

 

 

2006: 

5138c96dc686e07032013.jpg

 

 

 

 

 Article in the book "Dansk Kunst 2006" ("Danish Art 2006")


2005:

4b7c70591b00b17022010.jpg 

"Land" - en landskabsfrise af Carsten Frank" ("Land" -a landscape frieze by Carsten Frank.) Text: Steffen Lange. Poems: Carsten Frank. 12 pages

Published for the decorating at Jyske Finans Silkeborg. 

Udgivet i anledning af udsmykning i Jyske Finans Silkeborg.4b7c31b550b6b17022010.jpg

 

The author Steffen Lange publishes the monographic art book: "Carsten Frank - a cosmopolitan of the central peripher."
A biography of 256 pages.
Danish & English. Hovedland Publishers 

Forfatteren Steffen Lange udgiver den monografiske kunstbog: ". Carsten Frank - en kosmopolitisk fra den centrale periferi"
Monografi.256 sider.Dansk & engelsk. Forlaget Hovedland

       

2003:

4b7c339315f2017022010.jpg

 

 

"Moderne danske kunstværker" ("Danish Works of Modern Art"). Author Dr. Phil Leo Tandrup. Publisher: Hovedland Publishers. 505 pages. 

Chapter about Carsten Frank and the lonely metropolitan man. 

Kapitel om Carsten Frank og det ensommemetropol menneske.

   

2002:

5138ca10bd9de07032013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article in the book "Dansk Kunst 2002" ("Danish Art 2002")

 

2001:

4b7c66ef3001517022010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tilstande" ("Modes"). Exhibition catalog, Galleri NB, Viborg. Text: Steffen Lange. 28 pages

 

1999:

4b7c3692c2a4217022010.jpg

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

"Byens Rum" ("Urban Spaces"). Exhibition Catalog. Galleri 108, Roskilde. 20 pages

 

4b7c5eecd1da017022010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

"Fornemmelse af by" ("Sense of town"). Exhibition Catalog. Gallery NB, Viborg and The Annex to Touchstone Gallery, Washington DC, USA. 20 pages. Danish & English.

 

 
Panel titel
Antal besøg: 865160

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,84026694297791sekunder